Bratislava, 6. marca 2022

Záujem o murárčinu výrazne klesá – za posledných 10 rokov sa počet vyučených murárov na slovenských odborných školách prepadol o viac ako polovicu. Stavebné učilištia sú často vnímané negatívne a ľudia považujú murárske remeslo za špinavé, ťažké a vhodné skôr pre tých, ktorí by sa inde neuplatnili. Združenie výrobcov murovacích materiálov preto chystá niekoľko aktivít, ktorými chce toto remeslo zviditeľniť v priaznivejšom svetle. 

V roku 2020 dokončilo murársky odbor 239 žiakov, 10 rokov predtým to bolo 426. Údaje  Ministerstva školstva ukazujú permanentný pokles záujmu o tento odbor, čo v praxi spôsobuje problémy. Kvalifikovaných murárov je nedostatok a na stavbách pracujú aj partie, ktoré prešli iba školeniami, nie viacročným štúdiom, a tiež pracovníci z okolitých krajín. Združenie výrobcov murovacích materiálov potvrdzuje, že situácia je pestrá a stavebný trh by uživil aj omnoho viac ľudí. 

Zabehnuté murárske partie, ktoré sa zameriavajú na výstavbu rodinných domov, sú obsadené minimálne polroka dopredu. Paradoxne, veľmi kvalitní odborníci pochádzajú práve z radov ľudí, ktorí sa k tomuto remeslu dostali rôznymi cestami rekvalifikácie, keď si hľadali vhodný spôsob obživy.  

Dôvodov, prečo mladí ľudia nemajú záujem o murárske remeslo, je viac. Vnímajú ho ako špinavé, nepohodlné a ťažké a neatraktívne. Samotné stavebné učilištia sú často vnímané ako školy pre žiakov s horším prospechom. Spoločnosť vytesňuje remeslá na perifériu záujmu a aj rôzne poradenské alebo analytické firmy odporúčajú len povolania spojené s novými technológiami a digitalizáciou.

Zažité predstavy o murárčine pritom už dávno neodpovedajú realite. Súčasné technológie murovania už nie sú spojené s množstvom malty, ktorú treba nielen zarobiť ale aj zapracovať. Murovanie sa stalo oveľa čistejším pracovným postupom s minimálnou spotrebou malty alebo dokonca úplne bez malty.  Okrem toho kvalitný murár živnostník vie dnes zarobiť aj niekoľko tisíc eur a platovo je na tom často lepšie ako vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

Zmeniť pohľad mladých ľudí na murárske remeslo a ukázať, že aj medzi murármi sú žiadaní a dobre platení odborníci – aj o to sa chce usilovať Združenie výrobcov murovacích materiálov. V tomto roku chce nadviazať kontakt s Ministerstvom školstva, zmapovať aktuálnu situáciu na školách a zistiť, aké plány má ministerstvo v oblasti podpory remesiel. Takisto chce formou interview predstaviť niekoľkých úspešných murárov živnostníkov, ktorí sa vo svojom regióne stali vyhľadávanými odborníkmi. 

„Okrem spoločných aktivít členovia nášho združenia aj po vlastnej línii podporujú stavebné odborné školy formou prednášok, praktických školení, poskytovaním materiálu na hodiny praktického výcviku či podporou a spoluúčasťou na murárskych súťažiach,“ dodáva Gabriel Szöllösi, podpredseda ZVMM.