Bratislava, 20. júna 2022

Minútové dotácie skončili. Výrobcovia murovacích materiálov to vítajú 

Systém „zelených“ dotácií smeruje k vyššej efektívnosti. Združenie výrobcov murovacích materiálov v minulosti  upozorňovalo na spôsob prideľovania dotácií, pri ktorom rozhodovala rýchlosť registrácie, namiesto kvalitatívnych parametrov projektov. Preto víta, že je v aktuálnej výzve Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry “Zelená domácnostiam”, už táto okolnosť zohľadnená. Prideľovanie dotácií smerujúcich k zníženiu energetickej náročnosti stavieb je aj v záujme výrobcov murovacích materiálov, ktorých výrobky bez problémov spĺňajú normy na výstavbu takmer nulových domov.

Tento týždeň spustila Slovenská inovačná a energetická agentúra ďalšie kolo projektu Zelená domácnostiam. V rámci výzvy môžu majitelia domov žiadať o dotáciu na nákup obnoviteľných zdrojov energie (tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory a fotovoltické panely). Na rozdiel od predchádzajúcich výziev, v ktorých sa celý balík podpory vyčerpal doslova v priebehu niekoľkých minút, budú prostriedky poskytované spravodlivejšie a tak aj efektívnejšie. Namiesto rýchlosti registrácie tentoraz rozhoduje to, kedy budú dodávatelia schopní zariadenia nainštalovať.

Združenie výrobcov murovacích materiálov v minulosti otvorene kritizovalo systém poskytovania dotácií smerujúcich k znižovaniu energetickej náročnosti stavieb. „Na problém sme upozorňovali už v roku 2020 pri výzve na poskytnutie dotácií na takmer nulové domy. V Združení výrobcov murovacích materiálov mimoriadne oceňujeme, že štát pristúpil k systémovej zmene a dotácie bude prideľovať na základe iných, efektívnejších kritérií,“ hovorí Ing. Martin Mihál, predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov.

Systémová zmena by pri aplikovaní na ďalšie schémy poskytovania dotácií (dotácie na takmer nulový dom, dotácie na zateplenie) pomohla zlepšiť čerpanie dotácií. V projekte Zelená domácnostiam v minulosti mnohé už zaregistrované žiadosti nakoniec nesplnili podmienky a prostriedky na poskytnutie dotácie sa vrátili do systému.

Dotácie poskytnuté v rámci schémy Zelená domácnostiam nie sú kombinovateľné s inými dotáciami v tejto oblasti. V súčasnosti Ministerstvo dopravy a výstavby SR na stránke www.byvajteusporne.sk uvádza, že aktuálne nevyhlasuje nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie alebo na výstavbu takmer nulových domov. „Pevne veríme, že nové výzvy v budúcnosti nastavia podmienky tak, že budú pri prideľovaní prostriedkov zohľadňovať viac dosiahnuté parametre domov ako poradie registrácie,“ vysvetľuje Gabriel Szöllösi, podpredseda ZVMM.