Vaše osobné údaje budú spracované na účely spracovania vašej sťažnosti, petície, námietky, podnetu, otázky alebo žiadosti o informácie. Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov vrátane informácií o vašich právach a spôsobe ich uplatnenia nájdete v Zásadách spracovania osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom: info@zvmm.sk; prostredníctvom tohto e-mailu môžete aj kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.