Prieskumy

Prieskum Združenia výrobcov murovacích materiálov a Slovenskej komory stavebných inžinierov určený odbornej verejnosti k téme domov v energetickej triede A0, energetickej hospodárnosti a trvalej udržateľnosti z júla 2021 na vzorke 284 respondentov.
Na stiahnutie tu
Odborný prieskum Združenia výrobcov murovacích materiálov na tému „takmer nulové domy a tepelno-technická norma“ z mája 2020 na vzorke 101 projektantov a architektov.
Na stiahnutie tu