Bratislava, 13. novembra 2019

Štát na zvýšený záujem občanov zareaguje ďalšou výzvou

Možnosť získať príspevok vo výške 8 000 eur využilo 500 Slovákov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v októbri uzavrelo prvú výzvu na žiadosti a doteraz rozhodlo poskytnúť prostriedky vyše 120 domácnostiam. Zvyšok prihlásených projektov ministerstvo postupne vyhodnocuje. Keďže limit na čerpanie dotácie na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie sa v tomto roku naplnil, ministerstvo plánuje zopakovať výzvu na jar 2020.

Každá novostavba postavená po roku 2020 bude musieť spĺňať nároky ekologickejšieho bývania. V praxi to znamená nielen využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke domov, ale aj splnenie požiadavky na potrebu primárnej energie pre energetickú triedu A0.

 „Záujem o domy v energetickej triede A0 je aj vďaka dotácii prirodzene vyšší. Fakt, že až 500 Slovákov využilo možnosť požiadať o dotáciu, zároveň potvrdzuje naše zistenia. Podľa prieskumu, ktorý sme si nechali vypracovať v roku 2019, až 84% opýtaných považuje úsporu nákladov za jeden z hlavných faktorov, na ktorý sa pri stavbe domu pozerajú,“ hovorí predseda Združenia murovacích materiálov (ZVMM), Martin Mihál.

Druhé kolo dotácie prinesie zmeny

Podľa aktuálnych informácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, druhé kolo dotácií na takmer nulový dom vo výške 8 000 eur, by sa malo zopakovať po nadobudnutí účinnosti novely zákona (z. č. 555/2005 Z. z.) o energetickej hospodárnosti budov. Tá by mala vstúpiť do platnosti v marci 2020 a upraviť doterajšie kritériá pre udelenie dotácie. Zmeny sa dotknú kolaudačného rozhodnutia domov a podmienok kombinovania dotácie s inými štátnymi príspevkami. Oproti pôvodnému, kedy o dotáciu mohli požiadať majitelia domov s právoplatným kolaudačným rozhodnutím, ktoré bolo vydané po 31.12.2014, v druhom kole to bude v prípade domov, ktorých kolaudačné rozhodnutie nie je staršie ako dva roky pred rokom podania. To znamená, že žiadosti podané v roku 2020, budú musieť predložiť kolaudačné rozhodnutie vydané po roku 2017.

Druhou zmenou je, že dotáciu nebude možné kombinovať s projektom Zelená domácnostiam II, ktorý je zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Podľa podpredsedu ZVMM, Gabriela Szöllösiho: „Očakávame, že plánované druhé kolo dotácií, okrem toho, že bude znamenať významnú podporu už zrealizovaných domov s takmer nulovou potrebou energie (energetická trieda A0), prispeje aj k zvýšeniu informovanosti budúcich stavebníkov o požiadavkách na výstavbu domov po roku 2020 a súčasne podporí aj ich záujem o  výstavbu takýchto domov. Veríme, že ľudia si v tejto súvislosti uvedomia aj dôležitosť kvalitných a spoľahlivých obvodových konštrukcií s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami.“