Bratislava, 24. marca 2021

Počet domov vyžadujúcich si renováciu na Slovensku z roka na rok stúpa. Majitelia by síce mali záujem pustiť sa do rekonštrukcie, ale otázkou zostávajú financie, ktoré nemusia byť najnižšie. Štát tvrdí, že potenciál na financovanie obnovy bývania existuje. Veľa si sľubuje aj od peňazí, ktoré má Slovensko získať z Plánu obnovy EÚ.  

Štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby Katarína Bruncková sa v rámci webináru „Obnova rodinných domov – ako využiť potenciál v pláne obnovy“ vyjadrila, že treba hľadať také riešenie, aby sa kládol dôraz na komplexnú obnovu rodinných domov. Potvrdila, že štát je pripravený poskytovať väčšiu podporu záujemcom o renováciu rodinných domov. Viac peňazí by mohli očakávať tí, ktorí sa pustia do nadštandardnej rekonštrukcie. „Treba zvážiť vyššiu sumu príspevku, zohľadňovať motivujúci faktor, aby ľudia mohli vymeniť napríklad aj zdroj tepla. Chce to systémovú zmenu.“ 

Štandard A0 tu už je

S tým súhlasí predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov Martin Mihál a poznamenáva, že štát by mal podporovať renovácie rodinných domov, ale aj výstavbu. „Mal by viac motivovať stavebníkov, ktorí splnia nadštandardné kritériá.“ Pripomenul, že od januára 2021 sú už povinné stavby v energetickej triede A0, teda takmer nulové domy. Platí už teda štandard, že všetky novostavby rodinných domov môžu spotrebovať najviac 54 kWh/m2 primárnej energie za rok.  

Podľa Martina Mihála treba podporovať investície do kvalitných a udržateľných stavieb. Dôležité je komplexné riešenie.  Na to by mal myslieť každý, kto sa práve rozhodol postaviť si vlastný rodinný dom. Musí zvážiť ako splniť prísne kritériá takmer nulovej potreby energie, minimalizovať tepelné straty a v maximálnej miere využiť tepelné zisky z prostredia. Už pri projektovaní treba brať do úvahy tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií tvoriacich obálku budovy, vhodný tvar budovy, ale aj pozíciu domu, orientáciu okien na svetové strany či spôsob vetrania. V tomto smere isto pomôže praktická brožúra Ako stavať domy z murovacích materiálov v energetickej triede A0

Martin Mihál zdôrazňuje, že obnova rodinných domov si vyžaduje kvalitné konštrukcie a trvácne materiály. Moderné murovacie materiály s vhodnými akustickými a tepelnoizolačnými vlastnosťami spĺňajú podľa neho nadštandardné požiadavky. Jednou vrstvou muriva umožňujú dosiahnuť nielen parametre, ktoré určuje naša aktuálna norma, ale ich aj značne prevýšiť. 

Treba zmenu systému dotácií

Podpredseda ZVMM Gabriel Szőllősi pripomína, že pri snahe o zvyšovanie štandardu rekonštrukcií a novej výstavby je na ťahu aj štát. Udeľovanie dotácií by sa podľa neho nemalo realizovať spôsobom, že sa systém financovania otvára len na niekoľko hodín. „Snaha dosiahnuť na dotácie sa potom podobá tlačenici pred obchodom, pričom tovar sa ujde len zopár prvým šťastlivcom. Peniaze by ale mal dostať každý, kto splní jasne dané a kontrolovateľné kritéria, nastavené prísnejšie ako je štandard.“ 

Dosiaľ už prebehli tri kolá dotácie (v septembri 2019, v júli a novembri 2020), pričom žiadatelia sa mohli v rámci Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu takmer nulových rodinných domov uchádzať o príspevok 8000 EUR. Štátna tajomníčka K. Bruncková priznala, že obnova rodinných domov na Slovensku doteraz závisela od limitov štátneho rozpočtu. Kľúčovým nástrojom z hľadiska financovania je podľa nej Plán obnovy EÚ, ktorý môže stavebníkov pozitívne motivovať.  

Plán obnovy je už na pripomienkovaní

Ministerstvo financií nedávno posunulo do medzirezortného pripomienkového konania návrh, ako Slovensko využije peniaze únie určené na obnovu ekonomiky po následkoch pandémie koronavírusu. Máme k dispozícii 6,3 miliardy eur. Peniaze majú ísť na investície a reformy a využité majú byť do roku 2026. Najviac prostriedkov má smerovať do oblasti zelená ekonomika – 2,17 miliardy eur. Jednou z kľúčových oblastí Plánu obnovy je práve rozširovanie trhu s udržateľnými materiálmi.  

Možno preto očakávať, že záujem Slovákov o kvalitné materiály bude rásť. Situácia u nás je totiž taká, že z viac než milióna rodinných domov by hĺbkovú obnovu potrebovalo cca 390 000. Takéto dáta udáva Richard Paksi z platformy Budovy pre budúcnosť, pričom zdôrazňuje, že u nás je prirodzené bývanie v rodinnom dome. V drvivej väčšine ide o formu súkromného vlastníctva. Štyria z desiatich vlastníkov plánujú podľa neho na svojom dome vykonať nejaký typ obnovy v najbližších dvoch rokoch. Takmer 68 percent domov bolo totiž postavených pred rokom 1980, to znamená, že majú viac ako 40 rokov. Tri štvrtiny sú staršie ako 30 rokov.   

Potenciál na rekonštrukciu bývania na Slovensku je teda široký. Záležať však bude na tom, s akými konkrétnymi finančnými nástrojmi príde štát a ako na jeho ponuku zareagujú záujemcovia o obnovu rodinných domov.