Bratislava, 1. apríla 2019

Moderné murovacie materiály majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré s rezervou spĺňajú aktuálne normové požiadavky pre obvodové steny, aj bez dodatočného zateplenia. Sú vhodné pre stavbu kvalitných rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie.

Moderné murovacie materiály sú navyše aj z dlhodobého hľadiska ekologické, bezpečné a trvácne. Murované domy majú na Slovensku dlhú tradíciu a predstavujú najrozšírenejší spôsob výstavby rodinných domov. Poskytujú zdravé bývanie bez kompromisov. Správne navrhnutý a postavený murovaný dom z kvalitných murovacích materiálov je najlepšou voľbou pre dosiahnutie tepelnej pohody a zároveň úspory nákladov vďaka optimálnej kombinácii tepelnoizolačných vlastností a akumulácie tepla. O ďalších prednostiach moderných murovaných domov si prečítajte v sekcii nášho webu murovaný dom.

Legislatíva zavádzajúca príspevok na takmer nulové domy vo výške 8000 € bude platiť od mája 2019. V prípade, že príspevok hodláte získať na murovaný dom, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poradíme.

Aké sú kritériá na získanie príspevku 8 000 €?
– Rodinný dom sa nachádza na území Slovenska
– Celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200 m2
– Rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie
– Žiadateľ o príspevok musí byť vlastníkom rodinného domu, občanom EÚ a mať trvalý pobyt na Slovensku
– Právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané po 31.12.2014
– Rodinný dom, ako aj stavebné konštrukcie domu spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie
– Na rodinný dom nebol poskytnutý príspevok podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov alebo podpora na obstaranie rodinného domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Čo budete potrebovať, aby ste si mohli o príspevok zažiadať?
– Projektová dokumentácia rodinného domu
– Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
– Fotodokumentácia rodinného domu