16. november 2023

Tvrdenie, že čím lepšiu tepelnú izoláciu majú obvodové steny, tým viac ušetríme na energiách na vykurovanie, nie je pravdivé. Potvrdzuje to štúdia, ktorú si dalo vypracovať Združenie výrobcov murovacích materiálov európskymi expertami z oblasti na hospodárnosť budov a vykurovacie systémy. Štúdia preukázala, že murovaný dom s obvodovými stenami postavenými z jednovrstvového muriva je efektívny a energeticky úsporný aj pri niekoľkonásobnom zvýšení cien energií. Zvyšovanie tepelnoizolačných vlastností steny nad určitú hranicu je prakticky zbytočné.

Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) sa v rámci svojich aktivít dlhodobo zaoberá témou energetickej hospodárnosti budov. Vzhľadom na rezonujúce otázky týkajúce sa dopadov rastúcich cien energií u stavebníkov aj konečných zákazníkov, si dalo  vypracovať expertnú štúdiu s cieľom zistiť či je aktuálne nastavenie požiadaviek na tepelnoizolačné parametre obvodových konštrukcií v tejto situácii dostatočné a zároveň či ďalšie zvyšovanie izolácie  obvodových stien budovy dokáže znížiť náklady na vykurovanie. “Ceny energií výrazné stúpli a trend rozhodne nie je klesajúci. Základné nastavenie normy, ktorá nám určuje minimálne požiadavky na obvodové konštrukcie je z roku 2019, teda  spred obdobia výrazného navýšenia cien energií. Preto je dôležité aktívne riešiť či je potrebné zlepšovať tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií, alebo sú aktuálne nastavenia v kombinácii s kvalitou súčasných murovacích materiálov dostačujúce,“ objasňuje dôvod realizácie štúdie Martin Mihál, predseda ZVMM.

Dáta na základe modelového domu

Štúdiu vypracovala výkonná riaditeľka ENBEE s.r.o. Jana Bendžalová, ktorá je expertkou na efektívnosť budov na celoeurópskej úrovni a  Laurent Socal, ktorý sa vo svojej pracovnej praxi zaoberá vykurovacími systémami a metodikami výpočtu energie budov pre Európsku komisiu. Spracovatelia štúdie posudzovali rodinný dom typický pre slovenské prostredie ktorým je v posledných rokoch bungalov. V tomto prípade 5-izbový v tvare L. Zložitejší tvar budovy bol zvolený zámerne, pretože práve od tvaru budovy závisí veľkosť jej ochladzovanej plochy. Čím zložitejší tvar, tým väčšia ochladzovaná plocha, a tým nižšia je efektivita budovy. Ako obvodový plášť bola zvolená fiktívna murovaná obvodová stena hrúbky 300 mm s priemernou cenou a tepelným odporom spriemerovaným od viacerých výrobcov murovacích materiálov. Rozdielne parametre jednotlivých variantov  boli dosiahnuté prídavnou tepelnou izoláciou.

5 scenárov a 30 rokov

Výsledkom štúdie je päť rôznych scenárov, v rámci ktorých boli porovnávané rôzne hrúbky zateplenia pri rôznych cenách energií počas 30 rokov. Výpočet globálnych nákladov zahŕňa čistú súčasnú hodnotu nákladov vynaložených počas určeného výpočtového obdobia, ktoré obsahuje investičné náklady v prvom roku, náklady na energiu, náklady na údržbu a výmenu prvkov, ak ich životnosť končí počas výpočtového obdobia. Ďalej zahŕňa 4% diskontnú sadzbu, 2% ročný rast energií a náklady na emisie CO2 od roku 2027, kedy by malo do platnosti vstúpiť pripravované nariadenie o platbe za produkciu oxidu uhličitého.

Expertná štúdia jednoznačne preukázala, že stavba rodinného domu s obvodovou stenou s hodnotou pod 0,16 W/(m².K) je efektívna aj po niekoľkonásobnom zdražení energie. „Päťnásobné zvýšenie cien energií je nepravdepodobné a pre slovenského obyvateľa by bolo až likvidačné. Štúdia preukázala, že aj pri takomto náraste cien energií je aktuálne odporúčanie normy dostačujúce. Teší nás to o to viac, že túto hodnotu dosahujú steny hrúbky 500 mm postavené z murovacích materiálov aj bez zateplenia. To znamená, že ďalšie navyšovanie izolácie moderných murovaných stien, a tým aj zvyšovanie nákladov je neefektívne,“ konštatuje na základe štúdie Martin Mihál, predseda ZVMM.

Podľa Gabriela Szöllösiho, podpredsedu ZVMM, štúdia poukazuje nielen na správnosť nastavených noriem, ale aj na kvalitu murovacích materiálov. „Štúdia počítala so životnosťou domu 30 rokov, pričom vieme, že životnosť murovaných stavieb je viac ako trojnásobná. Technológie pri výrobe murovacích materiálov sa neustále vyvíjajú a výsledky štúdie ukazujú, že produkty, ktoré vyrábame vyhovujú aj pri mimoriadnom zvýšení cien energií veľmi dobre. A to aj bez zvýšenej izolácie a s minimálnymi tepelnými únikmi cez stavebné konštrukcie,“ uzatvára Gabriel Szöllösi.

Štúdia na stiahnutie: