V Štúdiu ta3 sme sa rozprávali o energetickej kríze, ktorá zasiahla všetky sektory, nevynímajúc ten stavebný. O tom, aký vplyv majú vysoké ceny energií a neustále sa zvyšujúce náklady na stavebný sektor povedal viac Martin Mihál, predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov.

V rozhovore sa dozviete:

  • ako vnímajú energetickú krízu výrobcovia murovacích materiálov
  • nielen energetické vstupy, problémom je aj doprava a vstupné suroviny
  • ceny stavebných materiálov sa pravdepodobne nevrátia na pôvodné ani po energetickej kríze
  • rok 2021 bol v stavebníctve rekordný, čo nás čaká
  • na Slovensku je stále nedostatok bytov, ale aj murárov

Pre viac informácií si pozrite celý záznam rozhovoru na TA3.