Bratislava, 8. decembra 2021

Aktuálna situácia v stavebníctve nám nie je ľahostajná, preto sme sa ako Združenie výrobcov murovacích materiálov rozhodli vláde SR a poslancom NRSR zaslať otvorený list, v ktorom ich žiadame, aby boli na úrovni štátnej politiky pripravené riešenia, ktoré budú reagovať na nárasty cien energií. 

Vážení predstavitelia vlády Slovenskej republiky a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, 

s veľkým znepokojením sledujeme aktuálnu situáciu ohľadom cien elektrickej energie. Sme dlhoroční výrobcovia murovacích materiálov, zamestnávatelia a dodávatelia výrobkov na stavebný trh. Murovacie materiály predstavujú u nás najrozšírenejší a zároveň dostupný spôsob výstavby budov na bývanie. To sa však môže zo dňa na deň zmeniť. Každý deň vidíme, aké negatívne dopady zdražovanie energií so sebou prináša.  

Uvedomujeme si, že zvyšovanie cien u nás súvisí s dianím na svetových trhoch, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Na druhej strane, EU a vlády sú zodpovedné za reguláciu a stratégiu, ktorá je únosná a realizovateľná v reálnom čase. Požadujeme, aby sa štát tomuto problému venoval intenzívnejšie a pripravil plán, ako predísť skokovému nárastu cien energií a ich premietaniu do výslednej ceny výrobkov pre spotrebiteľov.    

V súčasnosti vidíme, že sa vyššie ceny energií prelievajú tak do ceny vstupných surovín, z ktorých sú stavby realizované, ako aj do ceny práce. Stavebné spoločnosti majú problém naceniť budúcoročné projekty, pretože nedokážu odhadnúť vývoj cien. Niektoré firmy sa prestali zapájať do tendrov, pretože nevedia garantovať, či dohodnuté zadanie budú vedieť zrealizovať za navrhnutú cenu.  

Neistotu v našom sektore, v porovnaní s inými odvetviami, prehlbuje navyše fakt, že doba realizácie stavieb je často niekoľko rokov, v priebehu ktorých môže za súčasnej situácie dôjsť niekoľkokrát k nepredvídateľnému nárastu cien. Tieto skutočnosti sa môžu stať neprekonateľnou prekážkou aj pri realizácii cenovo dostupného bývania v oblasti štátneho nájomného bývania z programového vyhlásenia vlády. V tejto mimoriadne nepredvídateľnej situácii by štát mal zvážiť všetky dostupné nástroje na pomoc stavebníctvu. Jedným z konkrétnych opatrení by mohlo byť zníženie DPH.  

Treba zdôrazniť, že na konci celého tohto reťazca stojí obyčajný človek, spotrebiteľ, ktorý sa vplyvom vyšších cien energií nemusí k niektorým produktom a službám dostať. Priamy i nepriamy vplyv ceny energií sa preto prejaví na celkovej dostupnosti bývania, ktorá je považovaná za jeden z hlavných pilierov sociálnej politiky štátu.   

Preto žiadame, aby bolo na úrovni štátnej politiky pripravené riešenie, ktoré by zabezpečilo, aby boli ceny energií stabilnejšie a najmä predvídateľné. Zároveň ponúkame maximálnu súčinnosť.