Bratislava, 3. novembra 2020

V polovici novembra, od 16. 11. 2020, máte po tretíkrát možnosť požiadať o štátnu dotáciu na takmer nulový dom a získať príspevok 8 000 eur. Tentokrát štát podporí najmenej žiadostí od vzniku dotácie, a to 160. Z doterajších skúseností sa dá očakávať, že podpora sa vyčerpá počas niekoľkých desiatok minút. Šanca získať dotáciu je pri nízkom počte príspevkov a aktuálnom nastavení skôr o šťastí.   

Prvú dotáciu získalo približne 500 stavebníkov, druhú 200 a v polovici novembra sa o príspevok 8 000 eur môže uchádzať len 160 záujemcov. Dôvodom poklesu je pandémia koronavírusu. Štátna dotácia je určená pre ľudí, ktorí v posledných rokoch postavili energeticky vysoko efektívne domy, dosahujúce parametre domu s takmer nulovou potrebou energie, teda v energetickej triede A0.   

Rýchle fakty k tretej výzve

  • Kedy:  podávanie žiadostí od 16. 11. 2020, 8:00 hod 
  • Ako:  elektronicky na stránke www.byvajteusporne.sk 
  • Pre koho je určená:  rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie (doložené certifikátom) s podlahovou plochou do 200 m2, s vydaným právoplatným kolaudačným rozhodnutím najneskôr 2 roky pred rokom podania žiadosti.  
  • Čo budete potrebovať: k podaniu žiadosti budete potrebovať projektovú dokumentáciu, právoplatné kolaudačné rozhodnutie a fotodokumentáciu domu 
  • Výška príspevku:  8 000 eur  

Nezabudnite aj na to, že o dotáciu možno požiadať len pre rodinný dom na území Slovenska. Takýto dom musí byť určený výlučne na bývanie. Žiadateľ o štátnu dotáciu musí byť súčasne aj vlastník danej nehnuteľnosti. Príspevok nemožno kombinovať s inými dotáciami na rodinný dom alebo jeho technický systém (napr. Zelená do

Posledná možnosť?

Podľa webu www.byvajteusporne.sk, Ministerstvo výstavby plánuje dotáciu na rodinné domy v triede A0 aj v prvom polroku 2021, avšak, či naozaj bude a za akých podmienok zatiaľ jasné nie je. Od budúceho roka pritom už budú musieť byť všetky novostavby v kategórii takmer nulových domov s označením A0. Aby dom splnil podmienky na zaradenie do energetickej triedy A0, potreba primárnej energie by mala byť na úrovni 54 kWh na štvorcový meter za rok. Účelom súčasného príspevku bolo podporiť výstavbu takmer nulových domov, ktoré splnia nové podmienky ešte pred ich platnosťou, čo dáva zmysel.  Od budúceho roka však všetky postavené rodinné domy musia spĺňať tieto štandardy. Ďalší zmysel takto nastaveného príspevku je preto otázny, resp. bolo by užitočné sa zamyslieť nad novým modelom motivujúcim stavať „zelenšie“ domy – lepšie odrážajúcim novovzniknutú situáciu stavebníkov.  

Jedným z riešení je pretransformovať formu pomoci. V súčasnej podobe môže príspevok získať len niekoľko stoviek žiadateľov, pričom rozhodujúcim kritériom je aj rýchlosť podania. Pri druhom kole dotácií sa napríklad stalo, že podané žiadosti sa vyčerpali do zhruba 30 minút.  

Rovnako je potrebné sa zamyslieť aj nad tým, ako by štát mal podporovať udržateľnú architektúru do budúcnosti. Mala by existovať jasná a zrozumiteľná vízia podpory udržateľnej architektúry, ktorá nebude nikoho zvýhodňovať, a bude pre čo najširší okruh žiadateľov. Môžeme sa pritom inšpirovať v okolitých krajinách a prijať aj na Slovensku model jednotného systematického nástroja alebo schémy, ktorá je transparentná, kontrolovateľná a efektívna. Modely v susedných krajinách umožňujú, aby štátnu dotáciu alebo nejakú formu podpory dostal každý majiteľ rodinného domu, ktorý splní podmienky stanovené prísnejšie ako to, čo vyžaduje zákon. Takýto prístup by bol v stave, aký nastane v slovenskej legislatíve od roka 2021, spravodlivý a motivujúci pre všetkých.