Bratislava, 14. marca 2022

Predpokladáme, že:

  • pozemok už máte, 
  • zistili ste si dostatok informácií o podloží stavby a viete, či vás môže ohroziť podzemná voda alebo radón,  
  • viete, koľko peňazí do stavby môžete investovať a či budete stavať svojpomocne alebo na kľúč  
  • stretli ste sa s poučkou, že najviac sa dá na stavbe ušetriť vo fáze projektovej prípravy. 

Ďalších vecí, na ktoré by ste mali myslieť, je skutočne veľa. Na tomto mieste ponúkame niekoľko tipov zameraných na kvalitu bývania a trvalú udržateľnosť.

1. Veľkosť domu, umiestnenie na pozemku a dispozícia

Veľkosť domu je zásadný parameter. Zamyslite sa nad svojim životným štýlom, a zvážte svoje očakávania a požiadavky na bývanie v rodinnom dome. Je to zdanlivo bezvýznamný krok v procese plánovania, ale práve tu sú predpoklady pre efektívne úspory, či už samotných nákladov na výstavbu alebo neskôr na prevádzku domu. V tejto fáze je veľmi vhodné a inšpiratívne navštíviť dostupné vzorové domy, alebo domy známych a priateľov, aby ste si vedeli predstaviť reálne dimenzie miestností v dome. Každý meter štvorcový obytnej plochy má svoju hodnotu z hľadiska bývania, ale má aj svoju cenu, ktorá sa dá vyčísliť v nákladoch na stavbu, údržbu, na spotrebu energie.  
 
Umiestnenie a dispozícia domu majú okrem vplyvu na celkové pohodlie aj dopad na potrebu energie. Orientácia domu na svetové strany, vhodné rozmiestnenie miestností,  veľkosť okien a kvalita zasklenia môžu v zimných mesiacoch a prechodnom období využiť energiu slnka a priniesť úspory nákladov na vykurovanie. Vhodným tienením je zase možné zabrániť neželanému prehrievaniu domu v lete, čo môže znamenať úsporu nákladov na klimatizačnú jednotku.

VEDELI STE, ŽE…

… murovacie materiály sú vhodné pre domy rôznych veľkostí či dispozícií. Moderné technológie murovania sú jednoduché a rýchle. Vďaka minimálnej spotrebe spojiva sa blížia suchým stavebným technológiám.  Zruční majitelia môžu zvládnuť murovanie aj svojpomocne.

2. Obálka domu 

Prvoradou funkciou obálky je chrániť vnútro domu pred vonkajšími vplyvmi, ako sú zima, teplo, hluk, ale i vlámanie. Všetky časti obálky (steny, okná, strecha, podlaha) musia okrem iných spĺňať minimálne požiadavky na tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti, ktoré sú uvedené v norme. Výber materiálov a konštrukcií, z ktorých bude obálka zhotovená, si treba dobre premyslieť. Zásadný vplyv má už pri samotnej výstavbe domu. Materiál ovplyvňuje aj úroveň bezpečnosti a dizajn domu. 

VEDELI STE, ŽE…

… moderné murovacie materiály spĺňajú normové požiadavky na tepelnú izoláciu aj bez zateplenia.

3. Úspora energií 

Od 1. januára 2021 je povinné stavať domy v energetickej triede A0. Globálnym ukazovateľom pre takmer nulové domy je potreba primárnej energie, ktorá má byť najviac 54 kWh/m2.rok. Aby sa toto kritérium splnilo, nové domy musia mať výbornú tepelnú izoláciu a na pokrytie energie musia používať vhodné technológie. 

VEDELI STE, ŽE…

… moderné murovacie materiály pre obvodové steny hrúbky 440 až 500 mm sú vhodné na stavbu domov v energetickej triedy A0 aj bez zateplenia. 

4. Kvalita vnútorného prostredia 

Kvalitu vnútorného prostredia ovplyvňuje viacero faktorov, napríklad teplota vzduchu, jeho vlhkosť, povrchová teplota stien či koncentrácia CO2. Kvalitu vnútorného prostredia môžu zhoršiť aj škodlivé látky, ktoré sa môžu uvoľňovať z materiálov.

VEDELI STE, ŽE…

… z murovaných stien sa neuvoľňujú do prostredia žiadne škodlivé prchavé látky, lebo ich neobsahujú murovacie materiály ani omietky. V murovaných domoch je optimálne a zdravé vnútorné prostredie. Akumulačné schopnosti muriva je možné účelne využiť pre udržanie tepelnej pohody.

5. Spôsob vetrania  

Správna výmena vzduchu v miestnostiach má zásadný vplyv na kvalitu vnútorného prostredia. V nevetranej spálni s výmerou 12 m2, kde spia dvaja ľudia, môže koncentrácia CO2 niekoľkonásobne prekročiť povolené hodnoty.

VEDELI STE, ŽE…

… nevhodný spôsob vetrania môže znamenať značné tepelné straty? Riadené vetranie s rekuperáciu môže byť naopak významným faktorom znižujúcim spotrebu energie na vykurovanie takmer nulového domu. Takýmto spôsobom sa môže ušetriť až tretina energie.

6. Akustická pohoda 

Medzi hygienické požiadavky na bývanie patria aj požiadavky na zvukovoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií, najmä deliacich stien a obvodových konštrukcií.  

VEDELI STE, ŽE…

… omietnuté murované steny vďaka svojej plošnej hmotnosti dosahujú vyhovujúce zvukovoizolačné vlastnosti. 

7. Protipožiarna bezpečnosť 

Pri stavbe rodinného domu sa oplatí myslieť aj na bezpečnosť. Niektoré materiály a konštrukcie dokážu odolať ohňu po dobu niekoľkých hodín, iné zlyhajú veľmi rýchlo. Murovacie materiály, ako i omietky, patria medzi nehorľavé materiály, tzn. že nehoria, nezvyšujú intenzitu požiaru, netvoria dym a nehrozí ani odkvapkávanie horiacich častí. 

VEDELI STE, ŽE…

… murované konštrukcie dokážu už pri hrúbke 150 mm odolávať požiaru po dobu troch hodín a nezvyšujú pritom jeho intenzitu.

8. Záťaž životného prostredia 

Odhaduje sa, že negatívny vplyv rodinných domov na životné prostredie tvorí z 90 % ich prevádzka a len 10 % percent záťaž, ktorá vzniká pri stavbe. Ak budú domy nulové alebo dokonca plusové, tento pomer sa zmení a malo by sa na to prihliadať aj pri výbere materiálov.

VEDELI STE, ŽE…

…viaceré analýzy životného cyklu dokazujú, že nie sú zásadné rozdiely medzi drevodomom a murovaným domom.

9. Využitie OZE 

Obnoviteľné zdroje energie sú pri stavbe nulových domov takmer nevyhnutné. Optimálne navrhnutý nulový dom je vhodnou kombináciu tepelnoizolačných vlastností obálky domu a zdrojov tepla.  

VEDELI STE, ŽE…

… napriek relatívne vysokej cene obnoviteľných zdrojov energie je dosiahnutie takmer nulového štandardu s ich pomocou efektívnejšie.

10. Trvanlivosť

Pri zvažovaní požiadaviek na trvanlivosť treba brať do úvahy aj morálnu životnosť stavby v daných podmienkach. Častokrát je morálna životnosť domu kratšia ako technická.  Pre niektorých stavebníkov je dôležité, aby mali domy čo najdlhšiu trvácnosť, iní ich chcú využiť ako investíciu a tomu prispôsobujú aj materiály, technológie a stavebné postupy. Na životnosť domu má najväčší vplyv jeho údržba a až potom materiály a konštrukcia. Z hľadiska morálnej životnosti je potrebné zvažovať aj potenciál domu a zabudovaných materiálov pri budúcej rekonštrukcii. Z hľadiska ekonomiky a aj životného prostredia je ideálom veľmi trvanlivý materiál s minimálnymi nárokmi na údržbu a jednoduchým spracovaním pri budúcej rekonštrukcii.
 
Pri zvažovaní požiadaviek na trvanlivosť treba brať do úvahy aj morálnu životnosť stavby v daných podmienkach. Častokrát je morálna životnosť domu kratšia ako technická.  Pre niektorých stavebníkov je dôležité, aby mali domy čo najdlhšiu trvácnosť, iní ich chcú využiť ako investíciu a tomu prispôsobujú aj materiály, technológie a stavebné postupy. Na životnosť domu má najväčší vplyv jeho údržba a až potom materiály a konštrukcia. Z hľadiska morálnej životnosti je potrebné zvažovať aj potenciál domu a zabudovaných materiálov pri budúcej rekonštrukcii. Z hľadiska ekonomiky a aj životného prostredia je ideálom veľmi trvanlivý materiál s minimálnymi nárokmi na údržbu a jednoduchým spracovaním pri budúcej rekonštrukcii.

Pri zvažovaní požiadaviek na trvanlivosť treba brať do úvahy aj morálnu životnosť stavby v daných podmienkach. Častokrát je morálna životnosť domu kratšia ako technická.  Pre niektorých stavebníkov je dôležité, aby mali domy čo najdlhšiu trvácnosť, iní ich chcú využiť ako investíciu a tomu prispôsobujú aj materiály, technológie a stavebné postupy. Na životnosť domu má najväčší vplyv jeho údržba a až potom materiály a konštrukcia. Z hľadiska morálnej životnosti je potrebné zvažovať aj potenciál domu a zabudovaných materiálov pri budúcej rekonštrukcii. Z hľadiska ekonomiky a aj životného prostredia je ideálom veľmi trvanlivý materiál s minimálnymi nárokmi na údržbu a jednoduchým spracovaním pri budúcej rekonštrukcii.

VEDELI STE, ŽE…

…tradičné murovacie materiály vynikajú pevnosťou, dlhodobou stabilitou a odolnosťou proti vysokým aj nízkym teplotám, vlhkosti, škodcom a UV žiareniu. Hodnota kvalitných udržiavaných murovaných domov časom neklesá a stávajú sa skutočnou investíciou.