Bratislava, 29. apríla 2021

Ako postaviť viac cenovo dostupných nájomných bytov pri využití súčasných mechanizmov, politík a technológií, a akým spôsobom obnovovať existujúce budovy kvalitne a udržateľne. 

Združenie výrobcov murovacích materiálov otvorilo 29.4.2021 tému dostupnosti nájomných bytov a možnosti obnovy existujúcich budov. Spolu s odborníkmi sme sa pozreli na to, ako treba zatraktívniť nájomné bývanie, aké podporné nástroje využíva štát na rozvoj bývania, prečo je situácia s nájomným bývaním v Bratislave komplikovanejšia, ale aj na to, ako by takéto byty mali vyzerať z pohľadu architektúry, udržateľnosti a pracovnej mobility. Celý záznam online diskusie si môžete pozrieť vo videu nižšie. 

V diskusii vystúpili mimo zástupcov Združenia výrobcov murovacích materiálov aj odborníci ako: Veronika Reháková (riaditeľka odboru koncepcie bytovej politiky MDaV SR), Ľubica Selcová (Fakulta architektúry STU), Lucia Štasselová (koordinátorka medzinárodných aktivít v oblasti nájomného bývania), Peter Robl (Budovy pre budúcnosť), Ivan Petráš (PlanRadar) a Miloš Blanárik (Prvá stavebná sporiteľňa).