Podľa Združenia výrobcov murovacích materiálov je ďalším následkom súčasnej ekonomickej situácie pokles pripravovaných projektov na rodinné domy. Z globálnych údajov energetickej hospodárnosti budov vyplýva, že bývanie v byte môže byť až o 40 % úspornejšie oproti bývaniu v dome. Dôležitú úlohu pri úspore energií zohrávajú aj použité stavebné materiály a ich efektívnosť. Výrobcovia murovacích materiálov preto vidia budúcnosť stavebného trhu vo výstavbe menších murovaných bytoviek, ktoré by mohli byť trendom v bývaní Slovákov nasledujúce roky. 

Trend “vlastniť nehnuteľnosť” v zahraničí nie je taký bežný ako na Slovensku. V Rakúsku tvorí počet prenajímaných nehnuteľností 42 %, vo Švajčiarsku je to až okolo 70 %. Švajčiari sú dokonca zvyknutí sa sťahovať niekoľkokrát za život. Viacerí odborníci sa zhodujú, že zvýšenie podielu nájomného bývania na Slovensku by riešilo nielen pretrvávajúci nedostatok bytov, ale aj zvýšilo flexibilitu ľudí a ochotu cestovať za prácou, v čom  im v súčasnosti bráni vzťah k nehnuteľnosti. Navyše, aktuálna ekonomická situácia na Slovensku ťahá úrokové sadzby hypotekárnych úverov stále vyššie a kúpa vlastného bývania už nie je tak dostupná ako niekoľko mesiacov dozadu.  

Štát spúšťa projekt výstavby nájomných bytov 

Štát už podpísal zmluvu s prvým investičným partnerom v rámci projektu výstavby štátom podporovaných nájomných bytov na Slovensku. Podľa ZVMM by takáto výstavba nájomného bývania mohla byť riešením aktuálnej nelichotivej ekonomickej situácie, ktorá má dopady na realitný trh aj stavebníctvo. „Za posledné mesiace vnímame ako ďalší následok zvyšovania cien energií a stavebných materiálov znížené množstvo pripravovaných projektov rodinných domov. V aktuálnej situácii, kedy je výstavba rodinného domu finančne náročná a získanie financovania na kúpu vlastnej nehnuteľnosti je zložitejšie, môže byť nájomné bývanie kvalitnou a zároveň tiež trvácnou alternatívou,” hovorí Martin Mihál, predseda ZVMM.  

Zvyšovanie záujmu o nehnuteľnosti na prenájom potvrdzuje aj Ján Pálenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska:

“Dlhodobý záujem Slovákov o bývanie vo vlastnom sa nemení, ale dopyt po kúpe bytov v posledných mesiacoch slabne predovšetkým z dôvodu zvýšených úrokových sadzieb a neistoty z ekonomického vývoja na Slovensku v súvislosti s energetickou krízou. Skupina záujemcov odkladá rozhodnutie kúpiť nehnuteľnosť kvôli neistote na trhu. Druhá  časť záujemcov,  ktorí nezískali financovanie na kúpu nehnuteľnosti, rieši svoju potrebu nájmom.“

Bývanie v byte môže byť úspornejšie až o 40 % 

Podľa globálneho hodnotenia energetickej hospodárnosti budov vyplývajúceho  z vyhlášky č. 311/2009 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR môže byť bývanie v byte v bytovom dome až o 40 % energeticky úspornejšie a lacnejšie oproti bývaniu v rodinnom dome. “V číslach to znamená, že napríklad pri energii potrebnej na vykurovanie je pre bytové domy definovaná potreba do 27 kWh/m2 v porovnaní s rodinným domom, kde je táto hodnota na úrovni do 43 kWh/m2. V prípade globálneho ukazovateľa – primárnej energie hovoríme o hodnotách do 32 kWh/m2 pri bytových domoch a do 54 kWh/m2 pri rodinných domoch. Údaje sú platné pre budovy s takmer nulovou potrebou energie, ktorých kritériá sú v súčasnosti povinné pre novostavby i väčšinu rekonštrukcií,” vysvetľuje Martin Mihál. 

Podpredseda ZVMM, Gabriel Szöllösi zdôrazňuje, že pri výstavbe je veľmi dôležité zvoliť kvalitné stavebné materiály a zvážiť ich efektívnosť, na čo by mal prihliadať aj štát. Dôležitými aspektami sú trvácnosť, finančná výhodnosť, ale aj udržateľnosť, pričom by sa malo prihliadať na všetky fázy životného cyklu stavebného materiálu (od ťažby vstupnej suroviny, cez výrobu stavebného materiálu, jeho zabudovanie do stavby, užívanie stavby až po demoláciu a recykláciu po skončení životnosti stavby). “Murovacie materiály spĺňajú tieto požiadavky, preto sú vhodnými materiálmi aj pri výstavbe nájomných bytov,” hovorí Gabriel Szöllösi.  

Stavebný trh bude priaznivý pre malých developerov 

Viacerí odborníci z oblasti architektúry a stavebného trhu predpokladajú, že súčasné ekonomické zmeny výrazne ovplyvnia  realizáciu pripravovaných stavieb. Vyplýva to aj z ankety medzi architektmi, ktorú ZVMM realizovalo v októbri 2022, kde sa spomína dôraz na kompaktnejšie a tvarovo jednoduchšie formy, trvácnosť materiálov, energetickú samostatnosť, zrýchlenie procesov výstavby, potreba flexibility priestorov a ďalšie.  Podľa Jána Pálenčára zvýšené aktivity developerov v menších mestách, prípadne v satelitoch veľkých miest, ktoré sme zaznamenali v posledných rokoch, súviseli s neutíchajúcim záujmom Slovákov o kúpu rezidenčných nehnuteľností a nízkou ponukou vo väčších mestách. 

Podľa ZVMM by budúcnosť bývania mohla byť aj naďalej orientovaná na menšie bytové domy, s dôrazom na komunitný život a verejný priestor koncipované napríklad do radových zástavieb. “Výstavba menších a stredne veľkých bytových domov s použitím murovacích materiálov  je aj pri splnení všetkých náročnejších požiadaviek v porovnaní s inými materiálmi  z mnohých hľadísk výhodnejšia. Vďaka moderným technológiám murovania je proces výstavby jednoduchý a rýchly. Nie sú potrebné zložité stavebné stroje a mechanizmy, čím sa znižuje aj finančná náročnosť stavby. Vzhľadom na aktuálny stav realitného trhu, ktorý predpovedá zvýšený záujem o nájomné bývanie vidíme výstavbu menších murovaných bytoviek určených na prenájom ako zaujímavú a voči inflácii imúnnu investičnú možnosť pre menšie stavebné firmy a developerov, uzatvára Gabriel Szöllösi.