Murárske remeslo by sa malo vyvíjať spolu s vývojom murovacích materiálov a technológií murovania, preto aj murári potrebujú neustále zvyšovať svoju kvalifikáciu. V sortimente jednotlivých výrobcov sa neustále objavujú nové prvky a nové technológie. Niektoré systémy požívajú rôzne doplnkové formáty, iné zase požívajú veľkoformátové prvky, ktoré sa murujú pomocou minižeriavu. Pracuje sa na vývoji nových technológií ako sú programovateľné murovacie roboty alebo zariadenia, ktoré moderný murár ovláda pomocou joysticku.

Členovia Združenia výrobcov murovacích materiálov každoročne organizujú sériu školení pre murárov z praxe, aby zvýšili ich kvalifikáciu a tým aj odbornosť tohto remesla na Slovensku. Program školení sa zostavuje tak, aby bol pre účastníkov čo najprínosnejší. Hlavnou časťou školení je praktická časť, ktorá sa zameriava jednak na štandardný sortiment a realizáciu najčastejších detailov, ako aj na predstavenie noviniek. Cieľom školení je, aby si účastníci osvojili správne technologické postupy pri práci s jednotlivými murovacími materiálmi a získali informácie z prvej ruky o nových výrobkoch a nových technológiách. Nadobudnuté znalosti by mali prispieť k zvýšeniu kvality murárskych prác na stavbách.  

„Školenia pre murárov, ktoré organizujú naši členovia, majú tradíciu minimálne dvadsať rokov. Rokmi sa forma týchto kurzov menila a vyvíjala. Aktuálne je ich výstupom osvedčenie alebo dokument o absolvovaní školenia. V prípade požiadavky zo strany trhu sme však otvorení zvýšiť hodnotu týchto osvedčení napríklad skúškami,“ hovorí Martin Mihál, predseda ZVMM.

Školenia sú určené nielen pre murárov, ale pre všetkých pracovníkov pohybujúcich sa na stavbe, ktorí sa bližšie zaujímajú o realizáciu murovaných konštrukcií. Ako to vyzerá v praxi môžete vidieť vo videu.