Bratislava, 20. septembra 2019

Ešte vyše mesiaca je možnosť prihlásiť sa k poskytnutiu príspevku na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Zaregistrovaných je aktuálne podľa našich informácií približne 400 žiadostí. Čiže v rámci prvej výzvy môže ešte 100 ľudí požiadať o štátny príspevok!

Ministerstvo dopravy a výstavby chce motivovať a odmeniť ekologicky zmýšľajúcich ľudí, ktorí v posledných rokoch postavili energeticky vysoko efektívne domy, dosahujúce parametre domu s takmer nulovou potrebou energie, teda v energetickej triede A0. Preto v auguste vyhlásilo výzvu na žiadosti o príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie.

Záujemcovia mali mesiac na prípravu žiadostí o príspevok vo výške 8 000 eur. Žiadosti je možné podávať elektronicky od 2. septembra do 31. októbra 2019 alebo do naplnenia limitu 500 žiadostí.

Elektronický formulár na podanie žiadosti, návod na podanie ako aj podmienky poskytovania dotácie, sú dostupné na webe zatepluj.sk.

V prvom kole môže príspevok získať 500 vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. V prípade zvýšeného záujmu občanov je ministerstvo pripravené vyhlásiť aj ďalšiu výzvu ešte v roku 2019.

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200 m2, na ktoré bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie po 31. decembri 2014. Rodinný dom musí spĺňať kritéria pre budovu s takmer nulovou potrebou energie. Táto skutočnosť musí byť doložená energetickým certifikátom.