Bratislava, 31. mája 2020

Združenie výrobcov murovacích materiálov uskutočnilo prieskum v radoch projektantov a architektov s cieľom zlepšiť kvalitu bývania a stavebníctva na Slovensku. Prieskumu sa zúčastnilo 101 odborníkov z celého Slovenska, ktorých sme sa okrem iného,  pýtali aj na názory v problematike takmer nulových domov

Prieskum sa realizoval počas mesiaca máj 2020  formou anonymného a dobrovoľného online dotazníka, ktorý bol rozdelený na dve časti. V prvej časti sme sa pýtali na tepelno-technickú normu, zateplenie či energetickú náročnosť A0 domov. V druhej nás zaujímal názor, aké postupy by odborníci zvolili pri navrhovaní takmer nulového domu a čo hovoria na povinosť stavať domy v energetickej triede A0. 

Vzorka – povolanie a odborné pôsobenie v závislosti od kraja

NORMA: ​Na otázku „Od 1.1.2021 sú takmer nulové domy (energetická trieda A0) povinné. Viete, ako sa v roku 2019 zmenili požiadavky na konštrukcie stien a striech v energetickej triede A0?“ odpovedalo správne 55% opýtaných – tepelno-technická norma sa zmenila, ale požadované hodnoty pre tepelno-izolačné parametre jednotlivých obvodových konštrukcií ostali na úrovni z roku 2016​. 

POTREBA PRIMÁRNEJ ENERGIE: až 91% odborníkov odpovedalo správne na otázku „Viete, aká je horná hranica pre globálny ukazovateľ, ktorým je potreba primárnej energie, energetickej triedy A0 pre rodinné domy?“ tým, že označilo 54 kilowatthodín za m2 na rok ako hornú hranicu pre globálny ukazovateľ potreby primárnej energie pre dom v energetickej triede A0. 

ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ: 86% odborníkov si myslí, že hrubšie steny ani hrubšia izolácia či nadštandardné okná nebudú nutnosťou pri výstavbe takmer nulových domov. Prísnejšie požiadavky je podľa nich možné dosiahnuť aj s konštrukciami vyhovujúcimi súčasným požiadavkám, v kombinácii s použitím obnoviteľných zdrojov energie. 

ZATEPLENIE: 60% odborníkov si myslí, že dom z moderných murovacích materiálov nie je nutné zatepliť, aby splnil požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti pre energetickú triedu A0. 

Prieskum sa zaujímal aj o to, aké postupy by vzhľadom na konštrukcie, spôsob vetrania a prípravu teplej vody, odborníci zvolili pri výstavbe takmer nulového domu. Podľa zistení,  44% by  volila tepelno-izolačné vlastnosti obálky mierne lepšie ako je požadovaná normová hodnota, nútené vetranie s rekuperáciou, vykurovanie a prípravu teplej vody pomocou kondenzačného plynového kotla alebo elektrický ohrev, a doplnkové zníženie primárnej energie pomocou obnoviteľných zdrojov energie.  Viac ako tretina z opýtaných (36%) by zvolila rovnaký prístup v tepelno-izolačných vlastnostiach, ale pustili by sa skôr do prirodzeného vetrania, vykurovania a prípravy teplej vody pomocou tepelného čerpadla alebo kotla na pelety.    

Pýtali sme sa aj na to, do čoho bude podľa odborníkov efektívne investovať, keďže A0 domy predražia výstavbu o tisíce eur. Viac ako polovica (52%) označila za prvoradé Prípravu projektu a hneď za tým v poradí: obnoviteľné zdroje, spôsob vetrania, tepelno-izolačné vlastnosti konštrukcií a zariadenia na vykurovanie a prípravu teplej vody. 

Aj napriek tomu, že príprava projektu je podľa odborníkov kľúčová, je to zároveň položka, na ktorej sa snaží ivestor najviac ušetriť. 65 % opýtaných odborníkov sa domnieva, že najviac sa snažia stavebníci ušetriť na projektovej dokumentácii a následne aj na vetraní, obnoviteľných zdrojoch, zariadeniach na vykurovanie a prípravu teplej vody a v poslednom rade na tepelno-izolačných vlastnostiach konštrukcií. 

Na otázku „Ako vnímate povinnosti dané zákonom a vyhláškou o energetickej hospodárnosti budov?“ reagovalo 58% tak, že obsah energetického hodnotenia a energetickej certifikácie je podľa nich dobrým nástrojom, ktorý odhaľuje miesta pre zlepšenie projektov a pomáha tým stavať lepšie budovy. Ale, napríklad 37% sa stotožňuje s tým, že energetické hodnotenie a energetická certifikácia je len ďalším dokumentom, ktorý treba doložiť pri stavebnom konaní.

Rovnakú otázku sme sa pýtali aj smerom k ich zákazníkom a väčšina odborníkov (85%) sa stotožňuje s tým, že dôvod, prečo investori majú spracované projektové energetické hodnotenie a energetickú certifikáciu, je povinnosť predkladať tieto dokumenty na úradoch.

V závere prieskumu sme sa pýtali, aký je názor odborníkov na povinnosť stavať domy v energetickej triede A0. Až 90% buď nesúhlasí s povinnosťou stavať takéto domy a privítala by dobrovoľnosť s finančnou motiváciou štátu alebo pripúšťa povinnosť, ale za podmienky kompenzácie zvýšených nákladov. Iba 10% si myslí, že radikálne zníženie potreby energií na bývanie je potrebné aj za cenu vyšších nákladov na výstavbu.​