Bratislava, 10. januára 2022

Vyššie ceny elektrickej energie negatívne vplývajú aj na slovenských stavbárov. Výrazne ovplyvňujú ceny vstupných surovín, z ktorých sú stavby realizované, ako aj cenu práce. Stavebné spoločnosti majú problém naceniť budúcoročné projekty, pretože nedokážu odhadnúť vývoj cien. Niektoré firmy sa prestali zapájať do tendrov, pretože nevedia garantovať, či dohodnuté zadanie budú vedieť zrealizovať za navrhnutú cenu.

Viac k tejto problematike pre televíziu TA3 porozprával predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov, Martin Mihál. Reportáž si môžete pozrieť tu: https://www.ta3.com/relacia/22882/rok-2021-bol-velmi-kriticky-pre-stavebnictvo-ako-ovplyvnila-pandemia-tento-sektor