Bratislava 26. októbra

O výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania majú aktuálne záujem štyri investičné spoločnosti. Štát s nimi plánuje do konca novembra podpísať investičné zmluvy. Podľa údajov Eurostatu z roku 2020 chýba na Slovensku až 220 000 bytov. Výstavba nájomných bytov by podľa predsedu Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) Martina Mihála riešila nielen stále problematickejšiu otázku bývania, ale pomohla by zmierňovať aj dopady inflácie a energetickej krízy na stavebníctvo. Budúci nájomcovia sa budú môcť registrovať už pred Vianocami.

Trend “vlastniť nehnuteľnosť” v zahraničí nie je taký bežný ako na Slovensku. V Nemecku žije v nájomných bytoch viac ako 50 % obyvateľstva. Vo Švajčiarsku je toto číslo až na úrovni  okolo 70 %. Švajčiari sú dokonca zvyknutí sa sťahovať niekoľkokrát za život. Lipnúť na vlastnení nehnuteľnosti pri ich dnešných cenách môže byť na Slovensku neudržateľné.  Slovensko by malo urobiť výraznejšie kroky k výstavbe nájomných bytov. Podľa viacerých odborníkov je nájomné bývanie na Slovensku žiadané. Neriešilo by to len pretrvávajúci nedostatok bytov, ale aj zvýšilo flexibilitu ľudí a ochotu cestovať za prácou, v čom  im v súčasnosti bráni vzťah k nehnuteľnosti. Navyše, aktuálna ekonomická situácia na Slovensku ťahá úrokové sadzby hypotekárnych úverov stále vyššie a kúpa vlastného bývania už nie je tak dostupná ako niekoľko mesiacov dozadu. 

“Z údajov Eurostatu za rok 2020 vyplýva, že Slovensko patrí v rámci Európskej Únie medzi top 4 krajiny s najvyšším podielom vlastníckeho bývania.” 

“Výrobcovia murovacích materiálov vítajú výstavbu nájomných bytov na Slovensku. Posledné mesiace vnímame zníženie množstva pripravovaných projektov rodinných domov, ktoré sú z hľadiska nákladov na výstavbu i prevádzku náročnejšie ako byty. Takáto výstavba urobí bývanie na Slovensku opäť dostupnejším a pomôže  stavebnému sektoru,,” hovorí Ing. Martin Mihál, predseda ZVMM. “Murovacie materiály spĺňajú požiadavky, aby sa stali vhodnými materiálmi aj pri výstavbe nájomného bývania, a to z hľadiska finančnej úspory, trvácnosti týchto materiálov a udržateľnosti,” dodáva Ing. Martin Mihál.  

Dlhodobo garantované bývanie 

Projekt výstavby štátom podporovaného nájomného bývania vypĺňa medzeru medzi sociálnym bývaním a komerčným nájmom. V praxi to znamená, že výška mesačného nájmu by mala byť výhodnejšia oproti tomu komerčnému a splátke hypotéky o niekoľko percent. Niektoré firmy z verejného a súkromného sektora poskytujú zamestnancom príspevok na bývanie, ktorý môže siahať až do výšky 350 € mesačne. Rozdiel oproti komerčnému nájmu alebo hypotéke sa v takomto prípade môže vyšplhať až na 30 %. 

Benefitom pre budúcich nájomcov bude tiež garantované bývanie s regulovanou výškou nájmu po dobu minimálne 25 rokov. V prípade bezproblémového užívania bytu sa zmluva po 5 rokoch automaticky preklopí na dobu neurčitú. Slovo regulovaná znamená v tomto prípade garanciu výšky nájmu definovanej v nájomnej zmluve s investorom počas celého obdobia užívania bytu raz ročne navýšenú o percento miery inflácie.  

Registrovať si nájomný byt môžu záujemci už tento rok 

Záujemcovia o štátom podporované nájomné bývanie sa budú môcť registrovať do elektronického rezervačného systému pred Vianocami. V ponuke budú 1-, 2-, a 3-izbové byty. Už pri registrácií bude možné pri výbere bytu vidieť predpokladané náklady na nájom a očakávané náklady na energie. Pre viac informácií môžu záujemcovia sledovať oficiálny portál projektu.

Zdroj foto: statnynajomnybyt.sk

Štát má prvých investorov 

Štát aktuálne rokuje so štyrmi nadnárodnými spoločnosťami Vienna Insurance Group, Heimstaden, YIT a BWSGm, s ktorými na konci novembra plánuje podpísať zmluvy o výstavbe. “Tieto spoločnosti deklarovali investičnú kapacitu pre projekty nájomného bývania na Slovensku na úrovni celkovo 6 miliárd eur, pričom čiastku 2,1 až 2,5 miliardy eur sú schopné investovať prakticky okamžite po podpise investičných zmlúv so štátom,” povedal Štefan Holý v rozhovore pre Denník N. Takáto suma by mala pokrývať približne 40-tisíc bytov.  

Znížená daň pre staviteľov 

Developeri a stavebné firmy podieľajúce sa na výstavbe nájomného bývania získajú zapojením sa do projektu nárok na uplatnenie si zníženej 5 % DPH namiesto súčasnej 20% sadzby. Podmienky pre možnosť uplatnenia zníženej sadzby vysvetľuje napríklad portál podnikajte.sk. Developerom a investorom to vytvorí možnosť ponúknuť byty so zníženou výškou nájmu. Do výstavby môžu stavitelia zapojiť projekty v rôznom štádiu prípravy – nové alebo rozpracované projekty, ale aj stavby čakajúce na kolaudáciu.  

Prvé byty už budúci rok 

V júni štát založil Agentúru štátom podporovaného nájomného bývania, ktorej úlohou je vypracovať cenovú mapu pre regulované nájomné, navrhnúť kritériá pre budúcich nájomcov v nájomných bytov a komunikovať s investormi a developermi. Podľa vyjadrení štátnych zástupcov by sa prvé byty mohli kolaudovať už v roku 2023 a do roku 2030 by sa mohlo vystavať až 100 tisíc nájomných bytov.