Súčasné vlastnosti obvodových stien domov postavených z moderných murovacích materiálov sú dostatočné aj v prípade mimoriadneho nárastu ceny energie. Potvrdzuje to najnovšia štúdia, ktorú si dalo vypracovať Združenie výrobcov murovacích materiálov európskymi expertmi z oblasti na hospodárnosť budov a vykurovacie systémy.

Analytici Jana Bendžalová, ktorá je expertkou na efektívnosť navrhovaných budov na celoeurópskej úrovni a Laurent Socal, ktorý sa vo svojej pracovnej praxi zaoberá vykurovacími systémami a metodikami výpočtu pre Európsku komisiu vypracovali pre ZVMM päť rôznych scenárov, v rámci ktorých boli porovnávané rôzne tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien pri rôznych cenách energií po dobu 30 rokov. Cieľom bolo zistiť či je v aktuálnej situácii rastúcich cien energií dostatočné aktuálne nastavenie tepelno-izolačných parametrov obvodových konštrukcií a či zvyšovanie izolácie obvodových stien budovy dokáže znížiť náklady na vykurovanie.

Aký má reálny efekt lepšia tepelná izolácia obvodových stien v úspore nákladov na vykurovanie a ako dosiahnuť, aby vaša stavba bola energeticky hospodárna sa dozviete v najnovšom diele nášho videocastu.

Štúdia na stiahnutie: