Bratislava, 27. marca 2019

Príspevok pre rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie, ktorý schválil parlament, by mohol v tomto roku znamenať podporu pre výstavbu 600 – 1 200 takýchto domov. Dotáciu plánuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR dávať z programu Výstavba a obnova bytového fondu, na ktorý pre rok 2019 vyčlenilo prostriedky vo výške 40 miliónov eur. Vlani sa v rámci tohto programu na rôzne  podprogramy vyčerpalo spolu približne 30 miliónov eur. Ak by tieto sumy ostali približne na podobnej úrovni, znamenalo by to, že na podporu výstavby takmer nulových domov by sa mohlo vynaložiť približne 5 – 10 miliónov eur.

Kalkulácia Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) vychádza aj z toho, že okrem zavádzania nového príspevku vo výške 8 000 EUR na takmer nulové novostavby, bude naďalej dostupný aj príspevok na zateplenie rodinných domov, a k tomu budú pokryté aj výdavky spojené s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa legislatíva pre pokračujúcu podporu zateplenia rodinných domov zjednodušila tým, že ho nemusí realizovať licencovaná firma a odbúrala sa aj časť administratívnej záťaže pre žiadateľov. Tieto atribúty budú mať takisto dopad na čerpanie zdrojov. „Ak sa tieto počty výrazne nezmenia oproti výdavkom v roku 2018, podpora v aktuálnom roku by sa podľa našich odhadov mohla týkať 600 – 1 200 stavebníkov,“  hovorí Martin Mihál, predseda Združenia výrobcov murovacích  materiálov.

Zavedenie podpory pre novostavby s takmer nulovou potrebou energie hodnotí ZVMM pozitívne.  „Ministerstvo dopravy a výstavby sa takto snaží kompenzovať zdražovanie domov vyplývajúce zo sprísňovania podmienok pre výstavbu rodinných domov. Dotácia sa týka celého stavebného sektora, ktorý sa rodinnými domami zaoberá. Pozitívne bude, ak sa na základe tohto príspevku zvýši počet postavených rodinných domov. Tým, čo stavať chcú, to umožní stavať vo vyššej kvalite,“ dodáva Mihál.

Kto chce dotáciu získať, musí splniť minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie. Takýto dom by mal mať kvalitné konštrukcie s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami a využívať energiu z obnoviteľných zdrojov. Domácnosti sa v súčasnosti môžu uchádzať aj o dotáciu na slnečné kolektory zo schémy Zelená domácnostiam II., a zdroje tak môžu vhodne skombinovať.

Záujemcovia o dotáciu na domy s takmer nulovou potrebou energie by mali klásť dôraz na tepelno-technické vlastnosti  stavebných konštrukcií už pri projekte. „Moderné murovacie materiály majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré s rezervou spľňajú normové požiadavky na obvodové steny aj bez dodatočného zateplenia. Tradícia murovaných domov v našom klimatickom pásme potvrdzuje, že sú dlhodobo najlepšou voľbou pre dosiahnutie tepelnej pohody a zároveň úspory nákladov vďaka optimálnej kombinácii tepelnoizolačných vlastností a akumulácie tepla. Smerom k rodinným domom s takmer nulovou potrebou energie sa murované domy ukazujú ako riešenie efektívne, keďže sú ekologické, bezpečné a trvácne. Okrem toho ide aj o zdravé bývanie bez kompromisov,“  dopĺňa podpredseda združenia Gabriel Szöllösi.
Na Slovensku aktuálne platia jedny z najprísnejších normových požiadaviek na tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov v Európe. To však pre členov ZVMM nie je prekážkou. „Naše výrobky spĺňajú aktuálne požiadavky pre obvodové steny, sme však presvedčení, že cesta k nulovým domom vedie oveľa efektívnejšie vyváženým použitím moderných spôsobov vykurovania, vetrania a získavania energie ako iba zvyšovaním tepelnej izolácie stien,“  vysvetľuje Martin Mihál.

V súčasnosti je na Slovensku približne 90% domov murovaných. Materiály v nich použité sú prírodné. Ich výhodou je, že rokmi nestrácajú na svojej hodnote, ľudia poznajú technológie s nimi spojené a vedia si mnoho vecí pri výstavbe či rekonštrukcii zabezpečiť svojpomocne.

Splnenie podmienok podpory pre takmer nulové rodinné domy by mal štát merať prostredníctvom energetických certifikátov. ZVMM odporúča, aby sa vypracoval jednotný výpočtový nástroj na výpočet energetickej hospodárnosti a zabezpečil kvalifikovanú a efektívnu kontrolu správnosti certifikátov, aby sme nulové domy „z papiera“ premietli naozaj aj do reality.  ZVMM chce taktiež prispieť k zlepšeniu informovanosti odbornej i laickej verejnosti o zásadách navrhovania a výstavby ako aj o benefitoch takýchto budov.