Bratislava 24. októbra 2022

Nedávno sme sa prostredníctvom prieskumu medzi slovenskými architektmi pozreli na to, ako vidia naši odborníci budúcnosť bývania pod vplyvom aktuálnych ekonomických, klimatických a spoločenských zmien. Anketa priniesla zaujímavé výsledky, na ktoré dnes nadviažeme pohľadom na svetové trendy, ktoré sa postupne dostávajú aj k nám.

Architektúra vždy odrážala konkrétnu dobu, jej špecifickú situáciu a jedinečnú atmosféru. Inak tomu nie je ani dnes, v období, kedy ako globálna spoločnosť prechádzame veľkými zmenami. Ich dôležitým, aj keď nie jediným menovateľom je klimatická zmena.  

Tá sa za posledné roky stala súčasťou každodennej reality, ktorú odrážajú aj pro-enviromentálne riešenia v oblasti architektúry. Z globálneho pohľadu bude zásadným trendom rozvoj inteligentných miest založených na udržateľnosti a využívaní obnoviteľných energií.  

Klimatické zmeny ovplyvnia aj umiestnenie budov a stavebné materiály. Trendom budú mestá s hustejšou zástavbou, v ktorých sa nebude stavať na trávnatých, tzv. panenských plochách. Ekologické vlastnosti stavebných materiálov budú nadobúdať čoraz väčší význam. Dôležitým trendom zároveň bude aj univerzálna architektúra s dôrazom na dizajn, ktorá myslí aj na potreby seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. 

Inovatívne trendy v bytovej výstavbe 

Jedným z trendov je posun preferencií bývania z rodinných do bytových domov. Dôvody sú najmä ekonomické – rodinné domy sú drahé a často nedostupné aj pre strednú triedu. Navyše bývanie v byte je z hľadiska životného prostredia výhodnejšie. Na jeden meter podlahovej plochy pripadá menšia spotreba materiálov a aj významne menej energie na prevádzku, keďže byt nie je vystavený vplyvom počasia rovnako ako rodinný dom. Pri použití inovatívnych konceptov je možné vytvoriť vysokokvalitné bývanie aj kombináciou stavebne relatívne  nenáročných budov.

Napríklad bytové domy do 5-6 poschodí je v našich podmienkach efektívne stavať z murovacích materiálov, jednoduchými technológiami, ktoré však prinášajú splnenie všetkých náročných požiadaviek. Okrem toho nižšia zástavba umožňuje menšie odstupy kvôli tieneniu, dá sa efektívne skĺbiť s okolitou zeleňou a prirodzene zachováva ľudskú mierku.  

Obytné štvrte, ktoré v sebe spájajú vysokú kvalitu života obyvateľov a zároveň predstavujú inteligentnú a bezpečnú investíciu pre investorov, môžeme nájsť aj neďaleko od našich hraníc vo viedenskom projekte Aspern Seestadt

Zdroj foto: Aspern-Seestadt

Samozrejme, aj naďalej bude záujem o bývanie v rodinných domoch. Ako vyplynulo aj z prieskumu medzi architektmi, priemerné domy sa budú „zmenšovať“ a prispôsobovať požiadavkám na energetickú úspornosť. Výsledkom budú inteligentné systémy riadenia energií pre domácnosti – zmiznú káble a prepojenia, domy budú ovládané mobilom alebo iným zariadením, ktorým bude možné regulovať spotrebu energií.  

Komunitné bývanie 

Trend komunitného bývania takisto naznačila už anketa medzi slovenskými architektmi. Zdieľanie zdrojov a spoločných priestorov ako záhradné priestory, priestory pre spoločné aktivity alebo telocvične je silne vnímame v zahraničí, ale postupne sa objavuje aj u nás. Zmeny v dôsledku pandémie podľa architektov tento trend ešte zintenzívnili.   

Komunitné bývanie predstavuje budovy, v ktorých sa nachádzajú kancelárske priestory, wellness, byty s komunitnými záhradami – často vo forme zelených striech. Príkladom u nás je napríklad bývanie v komplexe Eurovea. Môže však ísť aj o štvrť s malými rodinnými domami, ktoré zdieľajú priestory na grilovanie, detské ihriská a podobne. 

Akýmsi predchodcom komunitného bývania sú coworkingové priestory, v ktorých podnikatelia – najmä freelanceri, zdieľajú spoločné zázemie a technické vybavenie. Pomerne zaužívané sú už u nás aj komunitné záhrady – priestory v okolí domov, kde si obyvatelia dopestujú vlastné ovocie, zeleninu alebo bylinky. 

Zaujímavým príkladom komunitného nájomného bývania zo sveta je ELEMENT31 AT BRICKYARD Salt Lake City. Komplex tvorí 208  bytových jednotiek v štvorposchodovej rozľahlej stavbe a zahŕňa vonkajšie kino s pevným a trávnatým sedením, komunitnú záhradu, zvierací park, vonkajší bazén, vírivku aj posilňovňu. 

Zdroj foto: ELEMENT31

Futuristická architektúra 

Významná časť vízií futuristickej architektúry smeruje k výškovým stavbám, ktoré v sebe spájajú prvky bývania, kancelárií, obchodov a služieb, ktoré spájajú veľkú komunitu ľudí alebo dokonca vytvárajú akési vertikálne mesto so všetkými jeho funkciami.  

Z pohľadu materiálov sa vertikálna architektúra opiera najmä o sklo, oceľ a železobetón, teda  materiály, ktoré majú veľmi vysokú uhlíkovú stopu. Je snaha o zlepšenie výroby týchto materiálov alebo o ich náhradu napríklad drevom. S cieľom znížiť spotrebu fosílnych palív a zároveň zatraktívniť design sa do tohto typu budov úspešne navrhujú rôzne spôsoby výroby obnoviteľnej energie. Typickým príkladom tohto typu architektúry je budova Shanghai World Financial Center alebo moderné projekty v mestách ako Berlín alebo Denver.  

Zdroj foto: Shangai World Financial Center

Všetky uvedené trendy a vízie zo sveta postupne prichádzajú aj na Slovensko. Veľa sa hovorí o úsporách energie, dostupnosti bývania a s tým spojenej téme štátom podporovaného nájomného bývania. Výrazne sa menia nároky na budúce projekty a aj na stavebné materiály. My, výrobcovia murovacích materiálov sa každý deň snažíme o zdokonaľovanie našich produktov, aby si zachovali dôležité miesto v stavebníctve, ktoré dosiahli vďaka časom preverenej odolnosti, trvácnosti, energetickej efektívnosti a ekologickosti.